Første sikre bevis på ulovligt ulvedrab i Danmark

Første sikre bevis på ulovlig drab af ulv i Danmark
Det var en trist dag i den vilde danske naturs historie, da en ung hunulv, formentlig fra Ulfborgkoblet, blev skudt
ved højlys dag mandag d. 16. april 2018. Ud af de 8 registrerede voksne ulve i Danmark har vi kun sikre beviser
for, at tre stadig er i live. Én er med sikkerhed død (Thy-ulven) mens 4 andre ikke har været registreret i flere
måneder, – hverken i Danmark eller i Tyskland. Såfremt de er døde, gør det Danmark til et af de farligste steder
for ulve at opholde sig. Det er trist! Dansk Pattedyrforening erkender, at der er meget store holdningsforskelle til
ulven i Danmark, og at man, i de områder hvor ulven har slået sig ned, kan føle, at man har fået et alvorligt
problem inden for døren. Frygt er en personlig sag, og kan ikke fjernes med et fingerknips, men at sprede frygt
gavner ingen – heller ikke debatten. Den offentlige debat bør være bygget på fakta, realiteter og
proportionssans. Alle, der tager til orde, har et ansvar for, at debatten ikke løber af sporet. Dette er der
desværre alt for mange eksempler på.
Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre der er givet tilladelse til at jage dem ifølge jagtloven.

Debatten om ulve i Danmark er på tragisk vis ved at udvikle sig i et parallelforløb med debatterne i vores
nabolande. Det bør afværges nu. Der er plads til ulve i Danmark, de bør mødes med respekt, og de bør vedblive
med at være vilde og naturligt sky over for mennesker. Sidstnævnte kan på sigt medføre behov for regulering
samt bortskydning af dokumenterede problem-ulve. Den eneste rigtige måde at forvalte ulvens tilbagevenden
til Danmark er gennem en faglig faktabaseret viden.


Dansk Pattedyrforening

Scroll to Top