Harer og kaniner (Lagomorpha)

Udbredelse

Harer og kaniner er vidt udbredt i det meste af verden, inklusive i højarktis. De er dog fraværende fra regnskovene i Sydamerika og Centralafrika, fra Antarktis og de fleste øer. De er blevet indført af mennesker til bla. Australien og New Zealand.

Antal arter

Harer og kaniner er vidt udbredt i det meste af verden, inklusive i højarktis. De er dog fraværende fra regnskovene i Sydamerika og Centralafrika, fra Antarktis og de fleste øer. De er blevet indført af mennesker til bla. Australien og New Zealand.

Hele verden: 58 (nogle mener helt op til 80 arter)
Europa: 11
Skandinavien: 3
Danmark: 2¨

Systematik

Hareordnen har kun en familie, Harefamilien, men denne opdeles i to undergrupper, harerne og kaninerne. Den væsentligste forskel mellem de to ligger i deres adfærd overfor rovdyr, idet harerne forsøger at løbe fra dem, mens kaniner vil søge skjul.

Udseende og kendetegn

Harer og kaniner er små eller mellemstore dyr, som vejer op til 4-5 kg. De har lange ører og en kompakt krop med lange, kraftige bagben. De har små, korte haler. I Danmark er pelsen brun eller gråbrun hele året, men harer og kaniner, som lever i kolde egne med meget sne om vinteren, skifter pels så de er helt hvide i vinterhalvåret. Ligner på mange måder store gnavere, bla kan læberne trækkes ind mellem fortænderne og forkindtænderne, så de kan bruge fortænderne uden at få splinter i munden. Fortænderne er store og vokser hele livet. Mens gnaverne kun har emalje på forsiden af tænderne, omgiver den hos harerne hele fortanden. Bag de store fortænder sidder et par små tænder. Hanner og hunner ligner hinanden meget. Harer og kaniner har først og fremmest en fremragende hørelse, men også deres syn er godt, og de ser godt i tusmørke.

Føde og levevis

Alle harer og kaniner spiser planteføde. I Danmark spiser de mest græs og urter, men også kviste og bark, hvis der ikke er andet.

Harer og kaniner er vidt udbredte fra polarområder og bjergegne til ørkner, men de foretrækker områder med åbent land. I Danmark finder man dem ofte på marker og enge, men de kan også bevæge sig ind i skov og haver. Mens kaniner graver komplekse hulesystemer, lever harerne hele deres liv på det åbne land og søger skjul i hegn eller skovkanter. Harer er mest om natten og i tusmørke, men man kan også træffe dem om dagen. Kaniner kan være aktive hele døgnet. Både harer og kaniner kan blive op til 12 år gamle, men i naturen bliver de som regel næppe mere end et år.

Reproduktion

Harer og kaniner bliver hurtigt kønsmodne, og de unge hunner kan blive drægtige før de har forladt reden. De er drægtige i 30-40 dage og kan få flere kuld pr. sæson. Harekillinger er veludviklede ved fødslen og har pels, åbne øjne og med kontrol over deres bevægelser. Kaninunger derimod, er nøgne og har lukkede øjne. Hunnerne kan parres igen umiddelbart efter at de har født, nogle gange endog førend de har født det kuld, de allerede har i maven. Hunnerne er alene om at opfostre ungerne.

Fjender

I Danmark er der stor jagt på harer. Herudover jages både harer og kaniner af bla. katte, ræve, mårer, ugler og rovfugle. Der er desuden mange, der dør i trafikken.

Samspil med mennesker

Både harer og kaniner jages for deres kød og tidligere også for deres pels. Kaniner er vigtige for udvikling af medicin, de er meget populære kæledyr og bliver desuden holdt husdyr for deres kød og pels. Mennesket har indført kaniner til Australien, hvor de er blevet er alvorligt problem fordi de konkurrerer med de indfødte pungdyr. Nogle steder betragtes de også som et skadedyr af landmænd, da de æder afgrøderne.

Beskyttelse

I Danmark er haren almindelig og hverken haren eller kaninen er beskyttet.

Scroll to Top