Danske ulve forsvinder

Ifølge et nyere studie, ”Where have all the young wolves gone” bedrevet af forskere fra Århus universitet og Naturhistorisk Museum Århus, forsvinder de danske ulve sporløst med en rate der er 10 gange højere end den naturlige dødelighed. Ni ud af 24 ulve, der er registreret i det danske ulveatlas siden 2012, er forsvundet.  De er ikke registreret i andre lande efterfølgende, og man har ikke kunne genfinde dem døde.  

Artiklen dokumenterer at ulvene ikke blot er forsvundet over grænsen til Tyskland, og at man derfor må konkludere at tæt på alle de ulve der er forsvundet i Danmark, må være døde. Hvis dødeligheden/forsvindingsraten på de danske ulve opretholdes på dette høje nuværende niveau, vil det kun være grundet indvandring af nye individer fra Tyskland, at vi fortsat har ulv i Danmark.

På baggrund af studiet, og det tidligere dokumenterede tilfælde af illegal jagt på en ulv her i DK (link)  har Miljøstyrelsen bedt en række forskere om at kortlægge viden og erfaringer omkring ulovlig efterstræbelse af ulve i Danmark og internationalt, og undersøge hvilke potentielle tiltag, som kan reducere risikoen for illegal efterstræbelse af ulven i Danmark.

Link til studiet findes her https://www.researchgate.net/publication/351633855_Where_have_all_the_young_wolves_gone_Traffic_and_cryptic_mortality_create_a_wolf_population_sink_in_Denmark_and_northernmost_Germany

Link til notatet findes herhttps://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_05.pdf

Link til Ulveatlas https://www.ulveatlas.dk/

Danske ulve forsvinder

Scroll to Top