Strandede hvidnæsede delfiner anvendes i forskningen

Rekordmange strandinger af hvidnæsede delfiner bidrager til forskningen. Danske forskere beskriver her hvordan de døde hvaler kan gøre os klogere på sundhedstilstanden for arten.

Af: Aage Kristian Olsen Alstrup1, Charlotte Bie Thøstesen2, Heidi Huus Petersen3 og Carl Chr. Kinze4
1Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital & Aalborg Universitet, 2Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 3Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og 4Hvalatlas-Danmark på Frederiksberg

Opmåling af ydremål hos en hvidnæse. Der bliver foretaget standardiserede målinger hos hvalerne, således at data kan sammenlignes med andre års strandinger. Fotograf: Sara Olsen Alstrup.

Rekordmange strandinger i 2020


Den hvidnæsede delfin (Lagenorhynchus albirostris) er sammen med marsvinet de to mest almindelige hvalarter i de danske farvande. De ligner hinanden, men hvidnæsen er noget større, har et hvidt næb og en høj, bølgeformet rygfinne. Hvidnæsen er almindelig forekommende i Nordsøen og Skagerrak og siden 1984 tillige i de indre danske farvande. Der registreres årligt i gennemsnit 4-5 døde hvidnæser langs de danske strande, men i 2020 blev der registreret rekordmange, nemlig hele atten hvidnæsede delfiner. På nær de to hvidnæser, som strandede på Djursland i marts, blev de øvrige fundet langs den jyske vestkyst fra Rømø i syd til Limfjorden i nord fra marts til juli 2020. Ligesom marsvinet, der yngler i Danmark, er der også meget, der tyder på, at hvidnæsen yngler her (blandt andet blev der engang fundet et foster hos en død fynsk hvidnæse). Danmark har internationalt forpligtet sig til at skaffe sig et videnskabeligt grundlag for hvidnæsens forvaltning, blandt andet gennem småhvalsaftalen (ASCOBANS). Her er det oplagt at anvende de strandede individer til forskning i hvidnæsernes biologi og sundhed. Selvom hvidnæserne er vidt udbredte, kender vi i dag forbløffende lidt til deres biologi.

De indre organer blev målt op på en stor del af hvidnæserne. Her er det to nyrer hos en hvidnæse, som opmåles. Hvalernes nyrer er drueklasselignende og adskiller sig således markant i form fra eksempelvis menneskets nyrer. Fotograf: Aage Kristian Olsen Alstrup


Kønsmodenhed og organstørrelser


Så vidt muligt blev de døde hvaler undersøgt og efterfølgende obduceret. Hvidnæserne fordelte sig ligeligt mellem hunner og hanner. Det var kendetegnende, at de fleste var omkring kønsmodenhed, og at de var i god foderstand. De blev målt op efter et skema, som bruges til netop denne hvalart, og disse data kan så senere sammenlignes med strandinger fra andre år. Det kan give indblik i, om populationen ændrer sig over tid. Også de indre organer blev målt op, da viden om sådanne mål ikke kendes for denne art. Der er udtaget tænder til aldersbestemmelse, maveindhold til undersøgelse for mikroplast, og vævsprøver til genetiske undersøgelser, ligesom en del hoveder og luffer er indsamlet til Statens Naturhistoriske Museum i København. Da hvidnæserne var omkring kønsmodenhed, bliver data brugt til at undersøge sammenhængen mellem hvalernes længde og tidspunktet for deres kønsmodenhed.

Spæktykkelsen blev målt op forskellige steder på kroppen. Generelt var hvidnæserne i god foderstand, og det tyder på, at de har kunnet tage rigeligt med føde til sig, før de døde. Fotograf: Aage Kristian Olsen Alstrup.


Sundhedstilstanden hos hvidnæserne


Obduktioner af selvdøde dyr er naturligvis ikke altid repræsentative for sundhedsstatus hos den levende bestand. Men obduktionerne kan kaste lys over mulige dødsårsager, blandt andet i form af infektioner, plastik og drukning efter at have forvildet sig ind i fiskenet. Hvidnæserne blev derfor obduceret med henblik på at klarlægge deres sygdomme og dødsårsager. I enkelte tilfælde blev der påvist infektioner i bughulen, tarmene og lungerne, som kan have været dødsårsager. I de resterende tilfælde er dødsårsagen endnu en gåde, som udtagne prøver måske senere kan kaste lys over senere. Der blev ikke fundet synlige plastikstykker i hvidnæserne. Der blev også udtaget prøver til senere målinger for miljøfremmede stoffer.

De hvidnæsede delfiner blev enten undersøgt direkte på stranden eller efter at være blevet sikret fra at drive til havs igen. Denne hvidnæse har et stort hvidt ar på venstre side. Venstre øje er blevet hugget ud af fugle efter, at den er død. Fotograf: Aage Kristian Olsen Alstrup.


Strandede hvidnæsede delfiner anvendes i forskningen

Scroll to Top