Fundet af danske Thorvald, verdens ældste pindsvin, er gået verden rundt!

Dansk pattedyrforskning nåede for alvor verdenspressen, da historien om Thorvald, verdens ældste pindsvin, gik viralt i medierne! Det blev til over 200 nyhedsindslag over hele verden, hvor Thorvald fik sat fokus på pindsvin og deres bevarelse i naturen.

I februar 2023 udgav medlemmer af Dansk Pattedyrforenings bestyrelse, Sophie Lund Rasmussen og Thomas Bjørneboe Berg, et videnskabeligt studie sammen med Owen Jones og Helle Jakobe Martens, der beskrev alderen og analyserede dødsårsagerne for i alt 388 døde pindsvin indsamlet i forbindelse med Det Danske Pindsvineprojekt.

Verdens ældste pindsvin kommer fra Danmark

Vi bestemte alderen på de døde pindsvin ved at tælle vækstringe i mikrotynde tværsnit af pindsvinenes kæbeknogler, ligesom man kan tælle årringe i træer. Hver ring repræsenterer et vinterhi, hvor pindsvinene går i dvale, og holder op med at vokse. Derfor dannes der en fortykkelse i knoglen. Pindsvinene går i vinterhi én gang om året, og derfor tæller én ring for ét år. 

Blandt alle prøverne fandt vi enkelte pindsvin, der blev henholdsvis 11, 13 og 16 år gamle! Det er verdensrekorden for ældste, videnskabeligt bekræftede pindsvin! Det ældste pindsvin, en han på 16 år fra Silkeborg, som blev kaldt Thorvald, døde desværre i pleje, af voldsomme bidskader forårsaget af en hund. Tidligere var aldersrekorden 9 år.

Dog var aldersgennemsnittet for de 388 døde pindsvin, der indgik i undersøgelsen, kun omkring 2 år. Så selvom vi fandt nogle overraskende gamle pindsvin, så bliver de danske pindsvin i gennemsnit desværre kun omkring 2 år. Det viser, at de i princippet kan nå at deltage i to parringssæsoner i deres levetid. Det er i det mindste godt nyt for bestanden, da det betyder, at pindsvinene ofte kan nå at formere sig inden de dør.

Sophie Lund Rasmussen tæller årringe i et farvet tværsnit af en kæbeknogle fra et pindsvin for at bestemme pindsvinets alder. Foto: Thomas Degner.

Indavl ser ikke ud til at have en effekt på pindsvinenes forventede levealder

Tidligere dannede prøver fra de samme, døde pindsvin grundlag for et studie af pindsvins genetik, der viste, at de danske pindsvin er ret indavlede. Derfor kunne vi nu undersøge, om indavl forkortede pindsvinenes liv. Overraskende nok syntes indavl ikke at have en effekt på pindsvinenes levealder. 

Det er rigtig vigtig viden, da der generelt er mangel på information om konsekvenserne af indavl hos vilde dyr. Mange bestande af vilde dyr er desværre i tilbagegang, og oplever derfor ofte en forhøjet indavl, da det kan være svært at finde egnede mager. Derfor bidrager vi, og pindsvinene, nu med en af de første grundige undersøgelser af effekten af indavl på levealder. Og vores undersøgelse tyder på, at hvis pindsvinene ellers, på trods af indavl, der jo kan medføre en række alvorlige arvelige sygdomme, er raske nok til at overleve til at blive voksne, så forkorter indavlen ikke deres levealder.

Hanpindsvin har det lettere, men skal passe på i trafikken

Desuden viste undersøgelsen også, at hannerne i gennemsnit blev ældre end hunnerne, hvilket normalt ikke er tilfældet hos pattedyr, og at flere hanner dør i trafikken, hvilket primært sker i landlige områder, og især i juli måned, som er højsæson for parringer for de små nålepuder. 

At hannerne bliver ældre end hunnerne skyldes formodentlig, at det nok bare er lettere at være et hanpindsvin. Pindsvin er ikke territoriehævdende, så hannerne kommer ret sjældent op at slås sammenlignet med andre arter, og så er det hunnerne, der står for at opfostre ungerne alene. Til gengæld dør mange pindsvin desværre i trafikken hvert år, og det sker særligt i løbet af sommeren, når pindsvinene går langt, og krydser flere veje, i deres søgen efter mager.

Vil du lære mere om studiet, kan du læse artiklerne fra Videnskab.dk samt The Conversation, eller se en video, hvor Sophie forklarer præsenterer resultaterne.

Den videnskabelige publikation kan downloades her: https://www.mdpi.com/2076-2615/13/4/626

Fundet af danske Thorvald, verdens ældste pindsvin, er gået verden rundt!

Scroll to Top