Boganmeldelse af ”Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning”

Forfatter: Aksel Bo Madsen 

I disse tider med klima- og biodiversitetskriser, er det opløftende at læse om en succeshistorie fra den hjemlige natur. Odderen er en af vores hjemlige arter, der har været i landet i mere end 9.000 år, og som for 60 år siden var blevet meget fåtallig, listet som truet og med meget pessimistiske fremtidsudsigter i Danmark. Hvad det politiske apparat ikke magtede, tog Dyrenes Beskyttelse og WWF Verdensnaturfonden hånd om, og iværksatte en redningsplan i 1984, der nu små 40 år senere har bragt den danske odderbestand tilbage på ret kurs. Biologen Aksel Bo Madsens bog er hjerteblod og bygger på en af grundpillerne i forfatterens faglige karriere. Bogen rummer derfor også en grundig beskrivelse og gennemgang af alt lige fra odderens fascinerende biologi til den grundlæggende forskning og forståelse for odderens liv, der er afgørende for de efterfølgende mange tiltag, der skulle til, for at redde en af vores største rovdyr. 

Bogen starter med en spændende og velskrevet tekst om odderens liv, tilpasninger og krav til levested. Som mange andre pattedyr kan den være svær at få at se, ikke mindst fordi den er skumringsaktiv og sky, og kræver vandløb af passende størrelse med adgang til føde. Grundet sidstnævnte er der også grænser for hvor mange oddere et område kan oppebære. Denne udfordring hjælper biologen også med at overkomme, idet der er et væld af gode hints til, hvor man kan finde spor fra odderen, hvis nu man ikke ligefrem får den i kikkerten. 

Forskningsbaseret forvaltning er altafgørende for at en redningsplan kan lykkes, og man kan derfor med fordel skabe internationale netværk til andre forskere, der arbejder med sammen problemstillinger. Det danske Projekt Odder er ingen undtagelse, og vi får i bogen også indblik i, hvad vores naboer har gjort for at understøtte deres odderbestande. Kapitlet om forskning tager et spadestik dybere i odderens biologi og historik i Danmark, og bør absolut også indgå i læserens forståelse af odderen som dansk art.

Med kapitlet om forvaltning bliver vi som læser taget med bag embedsmandens skrivebord og det netværk af tråde, der blev trukket i for at sikre odderens eksistens i Danmark. Et netværk der strækker sig fra forskerverdenen til kommunale enheder og ind i ministerier med fokus på bl.a. trafik og fiskeri. 

Odderen tilhører verdens største familie (Mustelidae, mårfamilien) i rovdyrordenen (Carnivora) og bogen slutter af med fremtidsudsigten for vores hjemlige odder, samt en gennemgang af verdens i alt 13 odderarter, som alle på nær én (den nordamerikanske), er opført som sårbar, næsten truet eller truet. 

Summa summarum, bogen er en spændende og informativ gennemgang af alle aspekter omkring vores kære odder. Vi får, som læser, indblik i det kæmpe arbejde, der sikrede odderens fremgang i Danmark. Det er nok ikke alle læsere, der vil blive lige fanget af alle kapitler ved første gennemlæsning, men så kan man altid vende tilbage senere, når odderen kommer i medierne i den ene eller anden sammenhæng, for her i bogen er alle baggrundshistorier samlet ét sted. Er der da slet ikke noget der mangler i bogen? Jo det skulle lige være et udbredelseskort over alverdens 13 odderarter, men det overlever man snildt, for et udbredelseskort har det med at blive forældet med tiden. Det gør bogen ikke.  

Rigtig god læselyst,

Thomas Bjørneboe Berg

Ph.d. Seniorforsker ved Naturama, ekstern lektor ved Syddansk Universitet og formand for Dansk Pattedyrforening

Boganmeldelse af ”Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning”

Scroll to Top