For alle der ønsker mere viden om og bedre beskyttelse af de vilde pattedyr i Danmark!

Velkommen til Dansk Pattedyrforening!

Blog

De danske pattedyr

Der findes mellem 4600 og 5000 arter af pattedyr i verden. Og der bliver til stadighed opdaget nye arter. Hovedparten af disse er små dyr som gnavere og flagermus, men det hænder, at større pattedyr bliver opdaget. Som oftest bliver de nye arter fundet i troperne, men nu og da dukker der også nye arter op herhjemme. Således har man tidligere ment, at dværgflagermusen var én art, men nu har man ved at studere deres ultralyde og arvemateriale, DNA’et, konstateret at der faktisk er tale om to forskellige arter.

Danske ordener

Gå direkte til de danske ordener herunder!

Insektædere

Insektæderne er både talrige og vidt udbredte. De lever ofte i nærheden af mennesker i haver og parker og især pindsvin kan til ses i haverne på sommeraftener.

Harer og kaniner

Harer og kaniner er små eller mellemstore dyr, som vejer op til 4-5 kg. De har lange ører og en kompakt krop med lange, kraftige bagben. De har små, korte haler.

Parretåede hovdyr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamc.

Rovdyr

Rovdyrordenen har fem familier, hvoraf tre findes i Danmark. Ni af de danske rovdyrarter er landlevende, og to er marine.

Flagermus

Der er to overordnede grupper af flagermus, underordnerne storflagermus, med kun en familie, hvis medlemmer alle bor i troperne, og småflagermus med 17 familier.

Hvaler

Hvalerne er den eneste pattedyrorden ud over søkøerne (Sirenia), der fuldstændigt har tilpasset sig et liv i vand og er således uafhængige af land i forhold til både fødesøgning og reproduktion. Ordenen opdeles traditionelt i to underordener, bardehvaler og tandhvaler.

Gnavere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamc.

Spørgsmål til Dansk Pattedyrforening?

Har du spørgsmål om danske pattedyr eller til foreningen, er du velkommen til at sende os en mail på dpf@pattedyrforening.dk.

Bemærk at svar kun gives på e-mail.

Scroll to Top