Kategori: Artsbeskrivelser

Brun rotte (Rattus norvegicus)

Brun rotte (Rattus norvegicus)

Kendetegn Hoved og krop har en længde på 21-29 cm, og halen er lysere på undersiden end på oversiden og næsten lige så lang som hoved og krop tilsammen. Vægten kan variere en del, men de voksne kønsmodne hanner har en gennemsnitsvægt på 250 g, mens hunner ligger på omkring 200 g. Vildtlevende individer på […]

Vildkanin (Oryctolagus cuniculus)

Vildkanin (Oryctolagus cuniculus)

Kendetegn Vildkaninen kan i danmark kun forveksles med haren. Vildkaninen kendes på at både ører og bagben er kortere i forhold til resten af kroppen. Dette er ikke tilfældet hos haren. Kaninens ører når således kun til spidsen af snuden, mens harens ører når 2-3 cm ud over snuden. Vildkaniner vejer mellem 1,5 og 2,0 […]

Hare (Lepus europaeus)

Hare (Lepus europaeus)

Kendetegn Haren er større end vildkaninen, og kan skelnes fra denne især på de længere lemmer der “løfter” harens krop fra jordoverfladen. Pelsen er kanelbrun til gråmeleret. Undersiden af kroppen og undersiden af er halen er hvid. Når haren løber holdes halen nedad, og man kan se halens sorte overside. Meget lange ører (10 cm) […]

Scroll to Top